Interinwest Spółka Akcyjna
61-782 Poznań
ul. Wodna 11/1
tel.048 61-855-1040
fax048 61-855-1222
e-mail: interinwest@udp.pl
info@interinwest.com.pl